Redenen zat om het nuchter te houden (2003)

De startcampagne van Drive up Safety gaf ook meteen de volledige filosofie van onze organisatie weer, namelijk een educatieve verkeersveiligheidsboodschap op een niet-dwingende, ludieke manier verspreiden.

Met de slogan “Reden zat om het nuchter te houden” wou onze vzw aantonen dat het verkeer veel meer is dan nuchter zijn, niet te snel rijden en zich ten aller tijde aan de verkeersregels houden. In het verkeer dient iedere weggebruiker zijn of haar verantwoordelijkheid op te nemen. Dit geldt dus zowel voor automobilisten, als voetganger s en fietsers. Iedereen moet met elkaar rekening houden en zijn verantwoordelijkheid nemen en zijn of haar rijgedrag aanpassen.

Deze affichecampagne betekende dan ook meteen de start van een debat rond verkeersveiligheid bij jongeren en jong volwassenen. Drive up Safety kon zijn werk beginnen en groeien tot een ludieke, educatieve verkeersveiligheidsorganisatie die positief werkt aan haar doel – minder verkeersslachtoffers op onze Belgische wegen.

.

redenen