Waarom Drive Up Safety

Peer-to-peer

 Al onze workshops en activiteiten worden verzorgd door een jong team van lesgevers en medewerkers. Wij weten precies wat leeft bij uw leerlingen! Dit vormt dan ook telkens het uitgangspunt om verkeersgerelateerde thema’s aan te snijden. Door de jongeren aan te spreken in hun eigen taal creëren wij een sterke betrokkenheid bij de workshops. Deze peer-to-peer-aanpak zorgt er voor dat onze verkeersveiligheidsboodschap gegarandeerd blijft hangen!

Positief & ludiek

Met Drive up Safety wordt het veelal saaie thema van verkeersveiligheid spannend en fun! Vanuit een positieve houding trachten wij uw leerlingen aan te zetten om zich veilig te bewegen op de weg. Niet met het wijzende vingertje noch met choquerende beelden, wél aan de hand van ludieke situatieschetsen, coole filmpjes en toffe activiteiten.

Creatief & ervaringsgericht

Verkeersveiligheid is al vaak een ver-van-mijn-bed-show. Nog te veel denkt men dat het ons niet kan overkomen. Daarom zet onze vzw ervaringsgerichte leermiddelen in, gaande van groepsdiscussies tot simulaties met dronkenmansbrillen en de tolwagen, die uw leerlingen aanzetten om zelfstandig tot nieuwe inzichten te komen door het zelf uit te proberen. Drive up Safety tracht ook steeds creatief uit de hoek te komen. Zo ontwikkelden wij enkele smartphone-applicaties die wij ook actief inzetten tijdens onze workshops. Kortom, Drive up Safety biedt de perfecte balans tussen theorie én praktijk!

Professioneel

Onze workshops werden samengesteld door een team van pedagogen, leerkrachten en verkeersexperten. Daarnaast zetten wij steeds professionele en ervaren lesgevers en medewerkers in die een interne opleiding genoten. Wij streven telkens naar de beste kwaliteit door regelmatig te evalueren, te herwerken en in te spelen op nieuwe trends. Ondertussen heeft Drive up Safety al meer dan 16 jaar aan ervaring en expertise opgebouwd in het domein van de verkeersveiligheid. Met een gemiddeld aantal van 165 terreinacties en projectacties per jaar bereikt onze organisatie ruim 65 000 jongeren op een directe manier.

Passend binnen uw (SMS-) budget

Om het aantal verkeersslachtoffers drastisch te verminderen moet onze verkeersveilige boodschap zoveel mogelijk jongeren bereiken. Daarom doen wij al het mogelijke om onze tarieven zo laag mogelijk te houden, zonder aan de kwaliteit van onze workshops te raken. Voor een financiële ondersteuning van de verkeersveiligheidsworkshops kan uw school terecht bij Slimme Mobiele Scholen. Iedere Nederlandstalige, secundaire school uit Vlaanderen en Brussel heeft, per instellingsnummer, recht op maximaal 700 euro subsidie, 200 euro te besteden per graad om deze verkeersveiligheidsworkshop te bekostigen.