Infofiche verhuur (Profit)

  1. Facturatiegegevens

  Uw naam

  Straat en nummer

  Postcode + plaats

  BTW nummer

  Bestelnummer

  2. Verzendingsadres

  Naam school / organisatie / bedrijf

  Naam contactpersoon

  Straat en nummer

  Postcode + plaats

  E-mail

  3. Verhuurpakketten

  Drive Zero Huurpakket
  Focus Huurpakket
  Combi Huurpakket
  Blaaszinnig Huurpakket

  4. Gewenste leverdatum

  Gewenst op:

  Huurvoorwaarden:

  1. Het huurpakket dient ten laatste 2 dagen na de effectieve gebruiksdag teruggestuurd te worden naar Drive up Safety // Stoepestraat 9a // 9940 Ertvelde.

  2. De kosten voor de terugzending van het huurpakket valt ten laste van de huurder en dient dus zelf bekostigd te worden. Deze kosten worden niet inbegrepen in de offerte, noch de factuur.

  3. Bij het laattijdig ontvangen van het pakket zal Drive up Safety een extra vergoeding aanrekenen.

  4. Bij schade en/of verlies zijn wij genoodzaakt de aankoopprijs van het huurpakket aan te rekenen. Gelieve dit tijdig te melden aan één van onze medewerkers.