Verwezenlijkheden

Drive up Safety  vertegenwoordigde Vlaanderen op de World Road Safety Week in 2007. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie. Tevens was onze organisatie ook aanwezig op het eerste World Youth Assembly in Genève in datzelfde jaar. Jongeren uit alle landen van de wereld kwamen hierbij samen om te spreken over verkeersveiligheid. Uiteindelijk mondde deze conferentie uit in het Youth Declaration for Road Safety document, waarin jongeren over de hele wereld aandacht vragen voor meer verkeersveiligheid.

Onze organisatie werd uitgenodigd op de First Global Ministerial Conference on Road Safety in 2009 te Moskou. Hier woonde onze strategisch coördinator tevens de jongerenconferentie verkeersveiligheid bij. Op dit congres werd de overkoepelende jongerenverkeersveiligheidsorganisatie YOURS gelanceerd. YOURS bundelt de krachten van alle jongerenverkeersveiligheidsorganisaties ter wereld. Drive up Safety is uiteraard heel fier om hier deel van uit te mogen maken. Via YOURS worden best practices en ervaringen gedeeld. De organisatie is tevens een belangrijke lobby naar de internationale politiek.

Als één van de eerste verkeersveiligheidsorganisaties ging Drive up Safety het engagement aan om  de komende jaren actie te ondernemen en campagnes te organiseren naar leeftijdsgenoten om het aantal verkeersslachtoffers maximaal te laten verminderen. In 2010 werd dit engagement hernieuwd.

In 2014  werden wij lid van het Netwerk duurzame mobiliteit, tot nog toe tevens als enige verkeersveiligheidsorganisatie voor jongeren. Drive up Safety gaat hiermee de uitdaging aan om aandacht te besteden aan het thema duurzame mobiliteit. Dit zowel in onze verkeersveiligheidsworkshops als in onze Vlaamse en nationale projecten.