Deelname wedstrijd: Projectidee

  1. Kies een verkeersveilig thema

  2. Voor welke leeftijd is jouw project bestemd?

  3. Welke slogan(s) heb je verzonnen?

  Slogan 1

  Slogan 2

  Slogan 3

  4. Welk beeld past hierbij? Denk aan een foto op een affiche, een promofilmpje, …

  De projecten van Drive up Safety beperken zich niet enkel tot een affiche langs de kant van de weg of een bushokje. Wij trachten het doelpubliek steeds actief bij het project te betrekken door naar scholen, verenigingen en evenementen te trekken.

  5.Bedenk een korte activiteit bij je project.

  6. Op welke plaatsen zou deze activiteit doorgaan?

  7. Verdere ideeën kan je hieronder kwijt.

  8. Persoonlijke gegevens

  Naam *

  Geslacht: ManVrouw

  Geboortedatum

  E-mailadres *

  Telefoonnummer *

  Straat en nummer

  Postcode

  Stad

  Land