GAR – The Guardian Angel that makes you shine in the darkness (2012-2014)

2012-2013 Eerste editie GAR

Het aantal ongevallen met voetgangers en fietsers piekt vooral tijdens de avondspits in de winter en hangt nauw samen met de verminderde zichtbaarheid en vroege schemering tijdens deze winterperiode. De verkeersslachtoffers zijn bovendien ook vaak opmerkelijk jong. Gezien worden is daarom van groot belang en hier helpt GAR graag een handje bij. Deze “GAR of Guardian Angel” moet jongeren op een hedendaagse en vooral laagdrempelige manier wijzen op het belang van zichtbaarheid in het verkeer.

Het zichtbaarheidsproject GAR werd voor het eerst gelanceerd in 2012. Via Facebook, konden jongeren elkaar een GAR of Guardian Angel versturen die hen tijdens de donkerste dagen van het jaar zou beschermen en behoeden van een ongeval. Enkele dagen later viel dan een leuke postkaart in de bus van een vriend of vriendin met een stel reflecterende vleugels. Deze reflecterende vleugels herinneren aan het feit dat iemand aan hen denkt én wijzen er ook nog eens op dat je maar beter goed gezien kan worden in het verkeer. De vleugels plakken op kledij, rugzakken en fietsen en dragen zo onmiddellijk bij aan een betere zichtbaarheid.

Voor de promotie en de lancering van dit project werkten we samen met de jongerenzender JIM. GAR werd tijdens The Big Live voorgesteld aan het grote jongerenpubliek. Daarnaast trok het GAR-team naar verschillende scholen en stations om jongeren aan te zetten om een GAR te versturen en de meest zichtbare jongeren te belonen met een reflecterend GAR-popje of “Benny”.

2014 Tweede editie GAR

Het succes van het Guardian Angel-project zorgde al snel een tweede editie in het najaar van 2014. Hierbij werd de Facebooktool vervangen door een hippe applicatie die smartphones doet flitsen in verschillende kleuren en patronen. Eens geïnstalleerd en bevestigd aan het lichaam met een smartphone armband of waterdicht hoesje, draagt de smartphone rechtstreeks bij tot een betere zichtbaarheid bij zwakke weggebruikers.

Uit een jongerenbevraging bleek dat bestaande reflecterende kledij en producten vaak als niet cool beschouwd worden. Drive up Safety trachtte hierin tegemoet te komen en dook de leefwereld van de jongeren in en kwamen terug met een verassend resultaat, een hippe tool die de smartphone op een positieve manier aanwendt in het verkeer.

Gedurende de campagneperiode van 10 weken kon iedere downloader deelnemen aan de GAR-wedstrijd. Hierbij schonk de vzw iedere week handige GAR-gadgets weg zoals smartphone armbanden en waterdichte hoesjes, alsook Bizobike laserlights, wielventieltjes, plooifietsen en LG- smartphones.

Het GAR-project ging ook gecombineerd met een postkaartenactie waarbij maar liefst 42 000 kaarten met reflecterende vleugeltjes van de beschermengel verspreid werden. Creatief gekleefd op rugzakken, fietsen, helmen en kledij, maken deze vleugels de jongeren op een subtiele manier onmiddellijk zichtbaar in het verkeer. Deze vleugels werden vooral verdeeld op scholen en via de GAR-wedstrijd.

Drive up Safety! gelooft sterk in een ludieke, positieve, interactieve peer-to-peer- aanpak. Ter promotie van het GAR-project trok het GAR-team naar 61 Vlaamse secundaire scholen met een heus klank-en lichtspektakel. Heel wat leerlingen namen plaats op de BIG smartphone, een lichtgevende dansvloer in de vorm van een smartphone waarop zij, onder begeleiding van coole muziek en licht-en rookeffecten, letterlijk werden opgelicht. Nadien ontvingen de deelnemers reflecterende vleugels met de bijhorende informatie over de GAR-app. Door de aanwezige WIFI-hotspot kon de app ter plaatse worden gedownload. Via deze scholenacties werden ruim 36 000 jongeren op een directe manier gesensibiliseerd rond zichtbaarheid in het verkeer.

Ter ondersteuning van het GAR-project werden affiches met ludieke slogans, zoals “Do it safe and with the lights on” en “this app will save your life”, verdeeld over 1075 Vlaamse secundaire scholen. Met een promospot trachtte Drive up Safety!, naast het demonstreren van de GAR-applicatie, het dragen van reflecterende en lichtgevende materialen aantrekkelijker te maken voor jongeren door aan te tonen dat er een groot aanbod aan alternatieven bestaat. De spot, waarin DUS! de meest zichtbare man creëerde, bewijst jongeren dat zichtbaarheid ook hip en cool kan zijn. De meest zichtbare man was veelvuldig te zien in nieuwsreportages en de DUS!- Facebook advertenties.

Als organisatie voor en door jongeren hecht Drive up Safety! uiteraard groot belang aan de mening van jongeren omtrent dit GAR-initiatief. Door middel van een kwalitatief onderzoek, aan de hand van focusgesprekken met 17 jongeren, werd nagegaan hoe 12- tot 18- jarigen dit project beoordelen. Hieruit bleek dat de jongeren sterk geloven in de combinatie van offline en online communicatie en de postkaarten een goede manier vinden om de applicatie te promoten. Zij zien de applicatie als een creatieve en goede manier om de zichtbaarheid in het verkeer te vergroten. De wedstrijd die aan de GAR-app gekoppeld werd biedt, volgens deze jongeren, eveneens een sterke meerwaarde. Het aanbieden van een wedstrijd past tevens binnen het kader dat belonen, volgens de 16- tot 18-jarigen, de meest geschikte manier is om jongeren te sensibiliseren.

Het enthousiasme over en de sterke betrokkenheid bij het GAR-project vertaalde zich enerzijds in de interactie van jongeren op de DUS!-Facebookpagina, veelal door het posten van actiefoto’s en wedstrijdwinnaars. Uit de talrijke positieve reacties op de GAR-oproep, anderzijds, kan Drive up Safety! besluiten dat er een grote nood heerst in de scholen aan soortgelijke sensibiliseringsacties rond zichtbaarheid in het verkeer.

Voorzichtig kijkt Drive up Safety! terug op een geslaagde zichtbaarheidscampagne. Het GAR-project bracht de vzw, naast mooie resultaten, ook inzicht, ervaring en lessen bij. Gedurende het project mochten 61 Vlaamse secundaire scholen het GAR-team verwelkomen. Op deze interactieve scholenacties kon de vzw maar liefst 36000 jongeren tussen 12 en 18 jaar op een directe manier sensibiliseren met een heus klank-en lichtspektakel. Daarnaast werden zo’n 42 000 paar reflecterende vleugels verdeeld die de jongeren op een subtiele manier onmiddellijk oplichtten in het donker. De GAR-app werd, tot nog toe, ruim 7000 keer gedownload. Zo’n 30 procent van downloaders nam ook deel aan de gekoppelde wedstrijd. In de toekomst wil Drive up Safety! nog meer inzetten op het effectieve gebruik van de applicatie.

Dit project kwam tot stand met de steun van de Vlaamse overheid, departement Mobiliteit. Communicatiepartner XIU vzw, rijschoolfederatie Federdrive, onze partners in road safety (Volvo, VAB rijschool en Q8) en andere organisaties droegen onze GAR-boodschap uit. Tenslotte deed de vzw beroep op de goodwill van enkele commerciële bedrijven die met veel plezier prijzen aanleverden voor de GAR-wedstrijd.

De GAR-applicatie is nog steeds gratis te downloaden via deze website of voor IOS via de Appstore of voor Android via de Playstore.